www.zdravni.com

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

КАК ДА ПРОВЕРИМ ЗДРАВНИТЕ ОСИГУРОВКИ ОНЛАЙН?

(33 votes, average 3.18 out of 5)

Как става проверката на здравните вноски онлайн?

Сега вече здравните осигуровки могат да се проверят от страницата на НАП. 
Използвайте страницата на НАП https://portal.nra.bg/health-status

Кои граждани са с непрекъснати здравноосигурителни права?

От началото на годината гражданите, които се осигуряват за своя сметка, са с непрекъснати здравноосигурителни права само ако са плащали вноските си за здраве редовно през последните три години. Пропуск от три месеца за целия този период е достатъчен, за да бъдат прекъснати здравноосигурителните им права и да се наложи да заплащат всички медицински услуги, които искат да ползват. Периодът, за който трябва да е платено, се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който е оказана медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса.

Колко е здравната осигуровка?

Здравноосигурителните вноски се правят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. От януари 2023 г. месечната здравноосигурителна вноска за гражданите, които се осигуряват сами, е не по-малко от 28.40 лв.

Как да проверяваме здравноосигурителния си статус?

Най-лесният начин за проверка на здравноосигурителния статус е чрез електронната услугаЗдравен статус. Друг вариант е обаждане в колцентъра на приходната администрация - на телефон 0700 18 700, на цената на един разговор. Проверка може да се направи и на място, в офисите и в териториалните дирекции на НАП в страната.

Как да възстановим здравноосигурителните си права?

Възстановяването на правата става след като се платят всички дължими здравноосигурителни вноски и лихвите към тях. Плащането може да се извърши по банков път, с пощенски запис или по интернет чрез електронната услуга на НАП за плащане на данъци и осигурителни вноски.

Кога постъпва информация за плащането на здравни вноски?

Информацията за плащането на здравноосигурителните вноски обаче не постъпва в същия ден, в който е направено плащането в банката. При необходимост от спешен прием в болнично заведение, НАП може веднага да издаде удостоверение, че гражданинът е с непрекъснати здравноосигурителни права. Това става в съответния офис или териториална дирекция на НАП, след представяне на копия на вносните бележки за направените вноски.

 

Проверте здравните си осигуровки ТУК

 

 

Последни коментари

Кой е онлайн

В момента има 210 посетителя в сайта