www.zdravni.com

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

КАК ДА ВЪЗСТАНОВЯ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ СИ ПРАВА

(0 votes, average 0 out of 5)

 


Дали Вашите здравноосигурителни права са прекъснати може да проверите:

… чрез електронната услуга на НАП „Здравен статус”

…..чрез обаждане на телефон 0700 18 700 – колцентъра на НАП, на цената на един разговор.

… на място, в офисите и териториалните дирекции на НАП в страната.

Кога губя здравноосигурителни права?

От 1 януари 2010 година здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка /упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация; еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества; регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители; морски лица, лицата, осигурени по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване/ се прекъсват ако не са внесени повече от три месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който на лицето е оказана медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса. Тоест, за да имате право да ползвате безплатна медицинска помощ през февруари 2010 г., ще трябва да сте платили не по-малко от 33 месечни здравноосигурителни вноски от януари 2007 г. до декември 2009 г. /включително/.

Възстановяването на здравноосигурителните права става…

…при условие, че лицето е платило всички здравноосигурителни вноски през последните 36 месеца – правата се възстановяват от датата на заплащане на дължимите вноски .

Към 01.02.2010 г. в 36 месечния период, от който се определят здравноосигурителните права на гражданите, дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях по години са били:

за 2007 г. – осигурителна вноска - 79.20 лв. и лихви - 27.78 лв.

за 2008 г. - осигурителна вноска - 86.40 лв. и лихви – 17.47 лв.

за 2009 г. – осигурителна вноска - 124.80 лв. и лихви – 7.47 лв.

От 1 януари месечно се дължат по 16.80 лева.

Пример 1:

Ако не сте плащали изобщо здравноосигурителни вноски през последните три години сумата, която ще трябва да внесете към 31.01.2010 г. е:

- осигурителна вноска /главница/ - 280 лв. и

- лихва 52.72 лв.

Пример 2:

Ако не сте платили здравноосигурителни вноски за цялата 2009 г., за да възстановите правата си, към 31.01.2010 г. ще трябва да внесете:

- осигурителна вноска /главница/ - 124.80 лв. и

- лихва 7.47 лв.

Пример 3:

Ако не сте платили здравноосигурителни вноски през юни 2007 г., август 2008г. и май 2009 г. сумата, която ще трябва да внесете към 31.01.2010 г. е:

- осигурителна вноска /главница/ - 30.80 лв. и

- лихва 6.73 лв.

Здравноосигурителните вноски се плащат:

.....по банков път - осигурителните вноски по Закона за здравно осигуряване се внасят по сметките за набиране на здравноосигурителните вноски в териториалните дирекции на НАП. На сайта на НАП може да видите банковите сметки и кодовете за вид плащане – примерно платежно нареждане за вноски и примерно за лихви

.....с пощенски запис. (пример за пощенски запис за вноски и пример за лихви)

….по интернет чрез електронната услуга на НАП за плащане на данъци и осигурителни вноски по интернет

Ако сте платили дължимите здравноосигурителни вноски, но все още не е отразено в системата, а трябва да постъпите спешно в болнично заведение….

…. Тогава можете да поискате от офиса на НАП по постоянен адрес да ви се издаде удостоверение, че сте с непрекъснати здравноосигурителни права, което да послужи пред здравните органи. За да ви бъде издаден този документ трябва да представите вносните бележки, с които да докажете направените от Вас вноски за здравно осигуряване. Това удостоверение ви дава възможност да ползвате безплатна медицинска помощ за съответния период. Удостоверението е със срок 3 месеца, считано от месеца на възстановяване на правата.

Ако работодателят ми не е внасял здравноосигурителните вноски, аз трябва ли да ги платя, за да не изгубя здравноосигурителни права?

Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето на осигурителни вноски не лишава осигуреното лице от здравноосигурителни права.

ВАЖНО!

Дължимите здравноосигурителни вноски, се внасят в размерите, определени за съответните периоди, за които се дължат.

Например: Ако не сте внесли здравноосигурителната си вноска за май 2008 г., Вие следва да я внесете в съответния размер за този месец – 7.20 лв. /6% върху осигурителен доход от 120 лв. за 2008 г./ и лихва към 31.01.2010 г. в размер на 1,60 лв.

 

Вноските за здравно осигуряване за лицата, които се осигуряват за своя сметка се правят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

Източник:https://www.nap.bg/

 

 

Последни коментари

Кой е онлайн

В момента има 286 посетителя в сайта