www.zdravni.com

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Как да изберем правилната диета?

ИЗБОР НА ДИЕТА ЗА ОТСЛАБВАНЕ

Отслабване - Диети

(7 votes, average 3.86 out of 5)

Избор на диета

Тънкости при определяне на правилната диета?

Ако сте объркани по отношение на програмите за намалява­не на теглото, не сте сами. Във всеки определен момент диетите се движат в диапазона от такива с ниско съдържа­ние на мазнини и високо съдържание на въглехидрати до диети с високо съдържание на мазнини и ниско съдържание на въг­лехидрати. Някои наблягат предимно на протеините. други изиск­ват точно комбиниране на хранителните вещеcrва на всяко хранене. В медицинската си практика уcтанових, че правилното разбиране на мисленето, което се крие зад диетата, води до силно изразена съгла­суваност.

Започвам с кратка иcтория, която да ви подготви. Съвременната епоха на подобряване на здравето чрез нама­ляване на теглото започва с хранителните препоръки на Амери­канската асоциация по сърдечносъдови заболявания, които са в резултат на изследвания, направени след Втората световна война от пионера изследовател д-р Ансъл Кийз от университета в Мине­сота. Той сравнява начина на хранене с броя на сърдечните ин­фаркти в различни страни по света и установява, че там, където употребяват по-малко мазнини, хората се радват на по-добро със­тояние на сърдечносъдовата система. До голяма степен това е вярно q то подкрепя разбирането ни за въздействието на храната върху здравето.

Но не беше напълно вярно, бяха ни необходими години, за да допълним знанията си за връзката между храненето и здравето (осо­бено на сърцето).

Когато д-р Кийз извършва изследванията си за връзката между приема на мазнини и сърдечносъдовите заболявания, той открива едно изключение на гръцкия остров Крит, където консумацията на мазнини е висока и в същото време броят на сърдечните заболява­ния - нисък. Това противоречало на всичко останало, което изслед­ванията му показват и затова критското изключение не било взето под внимание. Оказало се, че заключението е неправилно.

Националните препоръки за намаляване на цялостния прием на мазнини се определят до голяма степен на базата на откритията на д-р Кийз и на други подобни изследвания. По това време е взето решение да не се провежда проучване, струващо милиони долари, за изпробване на въздействието на диетата с ниско съдържание на маз­нини. Вместо това ръководните принципи се основавали на най-доб­рите налични доказателства. За да сме справедливи, трябва да отбе­лежим, че е трудно да се измерят дългосрочните ефекти на начина на хранене върху сърдечносъдовата система. Артериосклеротични­те плаки се натрупват по стените на кръвоносните съдове в продъл­жение на целия живот, преди да станат достатъчно опасни за причи­няване на сърдечен инфаркт или мозъчен инсулт. Затова идеалното изследване на начина на хранене би отнело дълги години за цялост­ното му провеждане, през което време разходите за наблюдение на участниците ще са огромни.

Имаше и политически елемент в определянето насоките за хра­нене с малко мазнини - един вид "правилно хранене", не по-различ­но от правилната политика през последните години. Ролята, която сенатската комисия, председателствана от Джордж Макгавърн, изиг­ра в написването на насоките за национално хранене, беше блестя­що документирана от журналиста Гари Тобс в списание "Science" от март 2001 година. Комисията на Макгавърн първоначално беше ос­нована, за да се бори с недохранването, но през 70-те години на миналия век тя пренасочи дейността си към нова цел - предотвратя­ване на прехранването. Кампанията започна с предварително създа­дената идея, че мазнините са безспорно вредни и че прекалената им употреба е главна причина за затлъстяването и сърдечносъдовите заболявания в САЩ. Комисията също така беше склонна да подози­ра, че тези, които не гледат на мазнините като на обществен враг номер 1, са под незаконното влияние на индустриите, занимаващи се с производството на говеждо месо, яйца и млечни продукти. Заключението, че консумирането на храни с ниско съдържание на мазнини и високо съдържание на въглехидрати е правилно, стана общоприето прави­ло, независимо от липсата на доказателства, че такава диета може да подобри цялостното здраве.

Дебатът мазнини срещу въглехидрати

Как се развива Америка след налагане на препоръките за упот­реба на продукти с ниско съдържание на мазнини и високо съдържа­ние на въглехидрати? Ставаме все по-дебели и по-дебели. Освен то­ва възрастово обусловеният диабет - сигурен знак за нездравослов­ни кръвни показатели - стана широко разпространен. Как отидоха нещата в неправилна посока? Първоначално се смяташе, че новата американска диета с ниско съдържание на мазнини ще наподобява режима на хранене в страни като Китай и Япония, където броят на сърдечносъдовите заболявания е много малък. Но хранителната ин­дустрия на САЩ започна да ни осигурява храни с ниско съдържание на мазнини, които са приятни на вкус. Тя създаде вкусни, силно пре­работени храни, включително бисквити и печени продукти, които са рекламирани като съдържащи малко мазнини, без холестерол. Те са източник на "празни калории", както твърдят специалистите по хра­нене. В натуралните храни захарите и скорбялата са свързани с фиб­рите и хранителните вещества, затова когато ядем пълнозърнест ориз, получаваме цялата комбинация. При преработката се отстраняват фибрите (по такъв начин и хранителните вещества), за да се готви по-бързо и лесно оризът. Но в резултат на това всичко, което получа­ваме, са скорбяла и калории - лишени от необходимите фибри и хранителни вещества.

Хранителната пирамида на Министерството на земеделието на САЩ е изградена на базата на така наречените "сложни въглехидра­ти" - хляб, тестени изделия, ориз. Както повечето американци, въз­приех това да означава, че мога да консумирам тези храни в изоби­лие и да продължавам да бъда слаб, здрав и щастлив завинаги. В медицинския университет ни учеха, че единственото вредно въздейст­вие на захарта е разрушаването на зъбите. Ако се върнете към 70-те Години на миналия век, ще си спомните как хлябът, тестените изде­лия и оризът се препоръчваха като здравословни, сравнени с пред­полагаемия злодей - месото.

Какво сме научили от това време насам? Много неща. Разбира­нето, че хранителните фибри са важен компонент на храната ни, беше непознато по времето на изследванията на Ансъл КиЙз. Едва през 70-те години започнахме да оценяваме важната роля на фибри­те. Дори тогава по-голямата част от вниманието ни беше насочено върху ефекта на фибрите върху функционирането на стомаха и де­белото черво. През 1980 година д-р Кийз написа книга, обобщаваща неговите изследвания. В нея той споменава, че фибрите може да са важна съставка, невключена в по-ранната му работа.

Оказва се, че в САЩ и северните европейски страни, където кон­сумацията на мазнини е висока и броят на сърдечносъдовите заболя­вания също е висок, въглехидратите са с най-ниско съдържание на фибри. За разлика от тях в по-малко развитите страни, където хра­ната е с високо съдържание на въглехидрати и ниско съдържание на мазнини, във въглехидратите им се съдържат много фибри. През 90­-те години на миналия век в Харвардския университет по хранене под ръководството на д-р Уолтър Уилит била разгледана връзката между употребата на фибри и разпространението на сърдечносъдо­ви заболявания. Откриват, че когато хората приемат въглехидрати с високо съдържание на фибри като зеленчуци, непреработени зърне­ни храни и брашно, вредата от повечето хранителни мазнини се свежда до минимум. Само наситените мазнини остават опасни за при­чиняване на сърдечен инфаркт, но дори и тогава - не в толкова теж­ка форма.

Когато Американската асоциация по сърдечносъдови заболява­ния и други национални агенции разпространиха най-напред пре­поръките си за намаляване употребата на мазнини, по-голямата част от мазнините, консумирани в САЩ, бяха нездравословните насите­ни мазнини. Не се знаеше много за ефекта от другите мазнини (зех­тин, рибени масла, фъстъчено масло и други). Тъй като дори и екс­пертите не разбираха напълно ролята на мазнините за здравето, препоръките бяха насочени към намаляване на приема на всички мазнини. В резултат на това консумацията на наситени мазнини зна­чително намаля. Всъщност общият холестерол на американците на­маля, въпреки че ставахме все по-дебели. Защо? Общият холестерол намалява, защото приемаме по-малко наситени мазнини, а повече добри мазнини. Но докато лошият холестерол е по-нисък, същото се отнася и за добрия холестерол - този, който подобрява функциони­рането на сърдечносъдовата система. И третият вид мазнини в кръв­та - триглицеридите - също са с по-високи стойности - още една неблагоприятна последица от затлъстяването. Триглицеридите допринасят за запушването на артериите.

Накрая научихме повече за различната природа на мазнините и въглехидратите, когато става въпрос за напълняването. Мазнините съдържат повече калории от въглехидратите. Винаги сме го знаели, но не сме разбирали значението му. Смятахме, че от въглехидратите се пълнее по-малко. В действителност обратното може да е вярно. Когато приемаме мазнини, ние се засищаме; затова знаем кога да спрем да се храним. Рафинираните въглехидрати предизвикват бър­зи промени в стойностите на кръвната захар, стимулират още пове­че глада и по такъв начин способстват за преяждането и затлъстява­нето. Отново напомням, че това не беше известно по времето, кога­то беше възприет подходът за хранене с ниско съдържание на маз­нини и високо съдържание на въглехидрати.

В края на 70-те години на миналия век д-р Дейвид Дженкинс от университета в Торонто въведе понятието гликемичен индекс. Чрез него се измерва степента, до която се повишава кръвната захар след приема на определена храна, и доколко тя допринася за увеличаване на теглото. Едно от учудващите открития беше, че някои скорбяли като белия хляб и белите картофи повишават нивата на кръвната захар по-бързо, отколкото захарта. Най-добрите намерения на Ми­нистерството на земеделието на САЩ с неговата пирамида на хра­ните се оказаха препоръка за хранене, базиращо се на захарите! Широкото възприемане на този начин на мислене е причината за затлъстяването на Америка. Националните насоки, които бяха съз­дадени, за да ни направят слаби и здрави, всъщност ни направиха по-дебели и по-болни.

Обяснение на популярните диети

Какви са популярните диети, предлагани на хората през тези 30 години, откакто са публикувани насоките? Първоначално повечето програми следват общоприетата норма за ниско съдържание на маз­нини и високо съдържание на въглехидрати в храната. Най-известна е gueтaтa на Приткин. При нея се изисква строго ограничаване на всички мазнини. През последните години в диетата на Притикин се либерализира отношението към ненаситените мазнини. Възхи­щавам  се от лекарите, работещи с тази диета, за отдадеността им на предпазването от сърдечносъдови заболявания, което включва и успешно прилагане на физически упражнения. Но дори и привърже­ниците на диетата на Притикин признават, че тя е трудна за спазва­не и изисква огромна преданост от страна на пациента. Освен това високото въглехидратно съдържание на диетата може да влоши стой­ностите на холестерола и триглицеридите при някои пациенти. Тя определено не е масова диета.

В началото на 70-те години на миналия век g-p Аткинс написа книгата Революционната диeтa  на g-p Аткинс, която шокира всички, тъй като защитаваше точно обратното на евангелието, проповядва­що ниско съдържание на мазнини. Той призоваваше към спазване на диета с високо съдържание на наситени мазнини и ниско съдържа­ние на въглехидрати и веднага беше отхвърлен от средите на меди­ците и специалистите по хранене. Критиката беше подкопана от факта, че диетата даваше много по-добри резултати от тази на Аме­риканската асоциация по сърдечносъдови заболявания с малко маз­нини и много въглехидрати. Диетата на д-р Аткинс беше атакувана донякъде и защото приемът на въглехидрати се ограничаваше тол­кова драстично, че телесните мазнини се разграждаха, за да се оси­гури енергия, което причинява състояние, наречено кетоза. При ина­че здрави индивиди с наднормено тегло няма доказателства, че кето­зата представлява опасност. Но тя има връзка с намаляване обема на течностите и известна дехидратация, което може да създаде пробле­ми при пациенти с бъбречни заболявания или при тези, които прие­мат лекарства за хипертония. Най-общо казано обаче ефектът от кетозата е преувеличен.

Главният проблем, който съществува при диетата на д-р Аткинс, е свободният прием на наситени мазнини. Вече има доказателства, че непосредствено след приемане на наситени мазнини се получава на­рушение във функциите на артериите, включително и на тези, които снабдяват сърдечния мускул с кръв. В резултат на това повърхността на артериите (ендотелиум) е подложена на свиване и запушване. Пред­ставете си: при правилните (или по-скоро неправилни) обстоятелства консумирането на храна, богата на наситени мазнини, може да пре­дизвика сърдечен инфаркт! Освен това след хранене с такава храна някои елементи в кръвта, наречени остатъчни частици, остават по-­дълго, отколкото е здравословно. Тези частици допринасят за натруп­ването на плаки по стените на съдовете. Това не беше известно по времето, когато д-р Аткинс разработи своята диета. Но вече го знаем.

Тези неблагоприятни ефекти не настъпват, когато се приемат ненаситени мазнини. Затова вдиетата "Саут Бийч" силно поощряваме употребата на "правилни мазнини". Те придават приятен вкус на храната, като същевременно допринасят за поддържането на кръво­носните съдове здрави.

Друга основна диетична програма през последните години е диe­тата на g-p Дийн Орниш. Неговият подход е подобен на Притикин. Той призовава към строго ограничаване на всички мазнини и свобод­на консумация на въглехидрати. Набляга се на физическите упражне­ния и техники за релаксация. В няколко малки проучвания той демон­стрира подобряването на здравното състояние на съдовете в резултат на неговата диета. Най-големият проблем, който виждам в подхода на д-р Орниш и който самият той признава, е, че програмата е трудна за спазване. Друг момент е ограничаването на всички мазнини. Повече­то полиненаситени и мононенаситени мазнини са полезни за вас и кръвоносните ви съдове. Затова защо да не ги използваме за засищане и подобряване вкуса на храната? Също така е тревожно, че при опре­делени пациенти високият прием на въглехидрати може да предизви­ка преддиабетен синдром, който ще разгледаме по-нататък. След като поне една четвърт от американците са предразположени към развива­нето на този синдром и той присъства при повече от 50% от тези, които са получили сърдечен инфаркт, проблемът не е за пренебрегва­не. д-р Орниш разработва своята диета, когато не се знаеше нищо за пагубния ефект на рафинираните въглехидрати. Днес д-р Орниш все повече набляга на въглехидратите с високо съдържание на фибри, които няма да предизвикат предиабет.

Познавам д-р Аткинс и д-р Орниш И се възхищавам от тях. Те успешно се справят с традиционните схващания и имат значителен принос за нарастващото внимание върху предотвратяването на сър­дечносъдовите заболявания чрез подобряване на начина на хранене и живот. Критикувани са за комерсиалния успех на програмите им, но те се задържаха. Освен ако някой не популяризира науката за хране­нето, Америка никога няма да успее да сложи под контрол трудности­те, свързани със затлъстяването и сърдечносъдовите заболявания.

Моята цел не е да наблягам на употребата нито на бедна на мазнини, нито на бедна на въглехидрати храна. Моето желание е да се научите да избирате правилните мазнини и правилните въглехид­рати. Ще привикнете да харесвате храни, които са добри на вкус, задоволяват апетита ви и не предизвикват глад няколко часа по-къс­но. По този начин можете да разработите хранителна програма, най­-подходяща за вас, за краткосрочно намаляване на теглото, дългос­рочно поддържане на теглото и за оптимално здраве.

д-р Артър Агъстън, създател на диетата "Южен бряг"

 

 

Най-популярните диети в света:

Диета на Дюкан

Какво представлява диетата "Пиер Дюкан"?

Диетата на Пиер Дюкан е от четири фази. Диетата на Пиер Дюкан е богата на протеини, ниска на калории, също така тази диета намалява апетита.

Нещо повече, самият процес на абсорбирането на протеини води до висококалорични разходи, като по този начин позволява загуба на тегло без загуба на мускулна маса.

Програмата допуска и период на пост-диета, когато организмът се адаптира и не дава възможност за връщането отново към напълняване. Избягва се така нареченият йо-йоефект.още:

90 дневна диета

90-дневната диета представлява четири цикъла на хранене.  Специалистите твърдят, че с прилагането на тази диета ще отслабнете  до 25 кг за три месеца (в зависимост от количеството на добавени мазнини в храната и нейното количество). Освен  голямата загуба на тегло, тя значително ще ускори  обмяната на веществата. Ако продължите да се храните разделно и след прекратяване на диетата, без да правите някакви  усилия (с изключение на факта, че трябва да се ограничаваме само до плодове за закуска, и да не  комбинираме продукти, като например протеини и въглехидрати) ще продължите да отслабвате. още...

Диета "Зоната"

Много популярна диета в Европа и Америка. Тя е разработена в Бостън от д-р Бари Сиърс. Продължителността на диетата 14 дни.

Диетата се основава на балансирано съчетаване на храната на белтъци, въглехидрати и растителни мазнини. Парадоксално е, че д-р Сиърс препоръчва: "Яжте повече - и ще отслабнете.” още...

Диета на Орниш

Кой е създателят на диетата "Орниш"?

Дийн Орниш е лекар, професор по медицина в Калифорнийския

Университет. Той е президент и директор на изследователски център по профилактична медицина. Д-р Орниш няма завършено образование по диетология. Създадената от негодиета, обаче е изключително ефективна и гарантира добри резултати.

Позволени храни:

Зеленчуци, плодове, ориз, супи, морски и млечни продукти, месо. още...

Диетата на Аткинс

Какво представлява диетата на д-р Робърт Аткинс?

Диетата е създадена през 1972 г след години на упорит труд и различни изследвания в областта на здравословното хранене.Какво я прави по-различна от другите диети? Специалистите твърдят, че диетата гарантира дълголетие. Каква е философията на д-р Аткинс? Въпреки че Робърт Аткинс е лекар, той е защитник на алтернативната медицина. още...

Диетата на Приткин

Режим в диетата на Приткин

- Не повече от 10 грама мазнини дневно, и не повече от 1000 калории на ден.

Това е режимът в диетата на Приткин.

Позволени храни : картофи, зеленчуци, плодове, постно месо и риба.

Забранени храни: захар и мед, сол, чай, кафе и алкохол. още...

Списък с всички популярни диети за отслабване

 

 


loading...

Последни коментари

Кой е онлайн

В момента има 1427 посетителя в сайта