www.zdravni.com

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

ЗАЩО ЗАБРАВЯМ?

(0 votes, average 0 out of 5)

Какво представлява паметта?

Паметта е уникална система на мозъка и нервната система за кодиране, складиране и възстановяване в съзнанието на инфор­мация от предишен опит. Нарушението на паметга, изразяващо се в неспособност за заучаване на нова информация и за припом­няне на стари знания, се нарича амнезия - пълна липса на памет, или хипомнезия - частично нарушение на паметовите способно­сти. Липсата на спомен за дадено събитие, най-често вследствие на черепно-мозъчна травма, мозъчен инсулт, интоксикация, при­падък, стрес и други причини, се означава като ретроградна ам­незия - преди събитието, антероградна - веднага след преживяно­то събитие, и конградна, когато няма спомен за времето на само­то събитие.

Как се изследва паметта?

С различни тестове се изследват паметовите възможности на индивида по отношение на различните видове памет: кратко­срочна, епизодична, семантична, процедуална и др. С прецизно невропсихологично изследване е възможно рано да се установят и най-леките патологични отклонения на паметовите функции. И да се постави точна диагноза, която подкрепена с други съвре­менни параклинични изследвания на мозъка, да уточни прогно­зата при всеки отделен случай и методите и средствата за ефек­тивно лечение. Сега неврологичната наука разполага с широк на­бор от ефективни лекарствени средства за коригиране и стимули­ране на паметга и по този начин за подобряване на качеството на живота и трудоспособностга на всеки, епизодично или цялостно, в зависимост от конкретните нужди при съответната диагноза.

Кои фактори нарушават паметта?

Най-честите неврологични болести, водещи до нарушение на паметга и на интелекта у по-възрастните пациенти, са различни­те видове деменции: дегенеративен тип Алцхаймер или по-честа­та съдова деменция при хроничната мозъчносъдова недостатъч­ност, както и при редица дегенеративни, възпалителни, травма­тични и автоимунни хронични увреждания на мозъка като Пар­кинсонова болест, множествена склероза и други.

Укрепването и подобряването на паметта е необходимо и у напълно здрави хора, при конкурси, изпити, състезания и други.

Как да укрепим паметта си?

Умелото съчетаване на ноотропни, вазоактивни, съдоразши­ряващи и оптимизиращи качествата на кръвта, както и повлияващи обмяната на веществата медикаменти, могат да подобрят функцията на отделната мозъчна клетка и на мозъка като цяло. Ако до един-два месеца не получите задоволително повлиява­не, потърсете и второ мнение от по-опитен невролог, особено при по-млади хора.

Най-често разстройства на паметта се получават при невроза, травми, енцефалити, интоксикации, атеросклероза и други при­чини. При различните амнезии няма спомен за преживяното. Па­метта се разстройва при различните видове деменции, като най­напред изчезват най-новите спомени. С прецизно невропсихоло­гично изследване е възможно рано да се установят и най-леките патологични отклонения от паметовите функции и да се постави точна диагноза.

 


 

loading...

Последни коментари

Кой е онлайн

В момента има 171 посетителя в сайта