www.zdravni.com

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

ЛЕЧЕНИЕ НА ДИАБЕТ ТИП 1

(0 votes, average 0 out of 5)

 

 

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОфИЛАКТИКА НА ДИАБЕТ ТИП 1

Чрез изследване на роднините на хората с диабет тип 1 за автоантитела изследователите могат често да предска­жат вероятност да се развие заболяването. Това може да бъде от особена полза при много нови терапии, тъй като те могат да бъдат започнати, преди увреждането на панкреаса да е станало прекалено голямо. Например се смяташе, че чрез идентифицирането на хората, които има вероятност да развият диабет тип 1, в ранната фаза те биха могли да бъдат лекувани с инсулин или с лекарства, потискащи имунната система (имуносупресори - лекарства, които се използват за предпазване от отхвърляне на присадени органи), и така да попречат на Т-клетките да унищожат бета-клетките в пан­креаса. Наскоро проведени изследвания обаче засега не подкрепят тази възможност.

ЛЕЧЕНИЕ НА ДИАБЕТ ТИП 1

Тъй като тялото вече не произвежда инсулин, инсули­новите инжекции играят голямо значение при лечението на диабет тип 1 . Колко инсулин трябва да се приема, зависи от нивото на кръвната глюкоза. Естествено храната също иг­рае важна роля при плана за справяне с диабета, защото от нея зависи количеството на глюкозата в кръвта. Обикнове­но физическата активност може да понижи нивото на кръв­ната захар, като намали необходимата доза от инсулин. По същия начин следва да се имат предвид още фактори:

 

_ Изпълнявайте редовни физически упражнения, ненато­варващи, само с цел контролиране нивата на кръвната захар.

_ Живейте здравословно, като ходите редовно на учи­лище или работа, както и като редовно се забавлявате в социална среда.

 

_ Избягвайте изключително високите стойности на

кръвната захар.

_ Избягвайте необичайно ниските нива на глюкозата,

които могат да доведат до безсъзнание.

_ Поддържайте нормален растежа си, ако сте подрастващи.

 

_ Поддържайте здравословно ниво на телесното тегло и физическата активност.

 

_ Поддържайте нормални сексуални функции.

ИНСУЛИНОВА ТЕРАПИЯ ПРИ ДИАБЕТ ТИП 1

Повечето хора с диабет тип 1 приемат необходимите до­зи инсулин, като си го инжектират чрез спринцовка или инсулинова писалка. Целта е колкото е възможно повече да имитирате нормалното освобождаване на инсулин в ор­ганизма. Хората без диабет обикновено имат ниско ниво на инсулина в кръвта през по-голямата част от времето. Това се нарича базално (или основно) ниво на инсулина. След хранене се освобождава голяма доза инсулин, който е достатъчно, за да се справи с постъпилата в кръвта от хра­ната глюкоза. За да се имитира тази последователност, тряб­ва да се разработи една редовна схема на инсулиновите ин­жекции, използвайки бързо действащи форми на инсулина или комбинация от бавно и бързо действащи форми на ин­сулина. Някои хора използват инсулинови помпи, кои­то доставят бързо действащ инсулин под формата на един постоянен фонов поток, и могат да осигурят допълнителен инсулин, за да покрият нуждите на организма при хранене. Въпреки че повечето инсулинови помпи, които се използ­ват днес, се носят на колан, изследователите работят над устройство, при което те ще се намират вътре в тялото. Независимо какъв мeтog се използва, целта Все още е сьщата - ga се gocmaви инсулин на клетките така, че те ga могат ga приемат глюкозата в себе си. Изборът на храна и физическата активност вървят ръка за ръка с

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ПАНКРЕАС

Единственият начин за лечение (а не за поддържане, как­то при инсулиновата терапия) на диабет тип 1 е да се осигу­ри на тялото друг източник на инсулин. Обикновено това се прави чрез инсулинови инжекции. Все пак съществуват и някои експериментални видове лечение, които показват из­вестни обещаващи резултати.

Повечето пациенти с диабет тип 1 са изпитали положителни резултати от трансплантацията на панкреас. Обикновено чрез хирургическа операция се присажда част или един цял панкреас в коремната кухина на пациента. Старият панкреас се оставя на мястото си; той все още произвежда храносми­лателни ензими (вещества, които разграждат храната - бел. ред), въпреки че не произвежда инсулин. В повечето случаи трансплантацията се извършва от човек, който е починал, но е декларирал, че дарява органите си за трансплантация. Хората с успешни трансплантации на панкреас може вече да нямат нужда от приемането на инсулин и е вероятно да са с нормал­ни нива на кръвната глюкоза. Освен това така се предотвратя­ват или поне се забавят много от страничните ефекти, които често придружават диабета. При много хора с увреждания на нервите (полиневропатия), които получават трансплантация на панкреас, състоянието спира да се влошава, и в някои случаи дори е налице подобрение.

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ЛАНГЕРХАНСОВИ ОСТРОВИ

Изследователите провеждат експерименти с трансплан­тация само на Лангерхансови острови - клетките в панкреа­са, които отделят инсулин. Тези островни клетки освен това чувстват нивото на глюкозата в крьвта и отделят правилно­то количество инсулин в кръвта. Според учените транс план­тирането само на островни клетки е по-малко рисковано от трансплантирането на целия панкреас. Те са разработили начин за отделянето на островните клетки от панкреаса. Изследователи в Канада са развили метод за трансплантация на островни клетки, който се използва в комбинация с нова лекарствена терапия, която да потиска имунната система. Някои изследователи поставят тези клетки зад защитна мем­брана, преди да ги трансплантират. Според някои изследо­ватели като най-сигурна е безопасна е терапията с инсулин, която, въпреки че не отстранява проблема, поддържа нива­та на глюкозата в кръвта стабилни.

 

Прочетете още за диабета

 

-ОТКРИВАНЕ НА ДИАБЕТ

-СЪЩНОСТ НА ДИАБЕТА И ТИПОВЕ ДИАБЕТ

-КАКВИ СА ПРИЧИНИТЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ДИАБЕТ ТИП 1

-ЛЕЧЕНИЕ НА ДИАБЕТ ТИП 1

-ДИАБЕТ ТИП 2 ­ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ, ПРОфИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

-ГЕСТАЦИОНЕН ДИАБЕТ ­ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ, ПРОфИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

-ПРАВИЛЕН КОНТРОЛ НА КРЪВНАТА ЗАХАР

ВИДОВЕ ИНСУЛИН И СКОРОСТ НА ДЕЙСТВИЕ

-ОКАЗВАНЕ НА СПЕШНА ПОМОЩ В СЛУЧАЙ НА ХИПОГЛИКЕМИЯ

- ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ХИПЕРГЛИКЕМИЯ


 

loading...

Последни коментари

Кой е онлайн

В момента има 1870 посетителя в сайта