www.zdravni.com

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

ГЕСТАЦИОНЕН ДИАБЕТ ­ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ, ПРОфИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

(0 votes, average 0 out of 5)

 

 

 

ПРИЧИНИ ЗА ГЕСТАЦИОНЕН ДИАБЕТ

СЪЩО като другите типове диабет, точната причина за гестационния диабет е неизвестна. Все пак учените имат ня­кои предположения.

Едно от тях включва ролята на хормоните: по вре­ме на бременността плацентата, която е органът, който из­хранва плода, произвежда големи количества от различни хормони. Хормоните са важни за растежа на бебето. Въпре­ки това тези хормони могат да блокират действието на инсу­лина в тялото на майката, като доведат до устойчивост към инсулина. Гестационният диабет обикновено се развива око­ло 24-тата седмица на бременността. Това е времето, по кое­то плацентата започва да произвежда големи количества хормони, които причиняват устойчивост към инсулина. Пе­риодът между 24-тата и 28-та седмица от бременността е оби­чайното време за изследване на това дали бъдещата майка е изложена на риск от гестационен диабет.

Друг вариант за проява на гестационния диабет е гене­тичната преgразположеност. Тъй като инсулиновата ус­тойчивост вероятно причинява гестационен диабет, той при­лича повече на диабет тип 2, отколкото на тип 1. Ако е налице гестационен диабет, това увеличава риска от развитие на диа­бет тип 2 (но не и за развитието на тип 1). Изследователите смятат, че гените, които са отговорни за получаването на диа­бет тип 2 и гестационния диабет, вероятно са едни и същи.

Третото предположение е свързано сьс затлъстява­нето: ако бременната е била с наднормено тегло, още пре­ди да зачене, рискът от проява на гестационния е значител­но увеличен. Затлъстяването може да предизвика както гес­тационен диабет, така и диабет тип 2.

ЛЕЧЕНИЕ НА ГЕСТАЦИОНЕН ДИАБЕТ

При бременност тялото се нуждае от повече инсулин, тъй като повишеното отделяне на хормони е довело до устойчивост към инсулина. При гестационен диабет панкреа­сът е неспособен да произвежда достатъчно инсулин, за да преодолее устойчивостта на тялото. Гестационният диабет бива лекуван по почти същия начин както диабет тип 2. Това е така, защото прекалено многото глюкоза в организма на майката може да се отрази зле на растящото бебе, както и на самата майка. Втората половина на бременността е периодът на най-голямо нарастване на бебето. Излишно висо­кото ниво на кръвната захар през този период може да доведе до прекаленото развитие на бебето, което може да направи раждането опасно. Това състояние се нарича макро­зомuя. Поради макрозомията при жените с гестационен диа­бет съществува по-висок риск от раждане чрез Цезарово сечение. Освен това може да се наложи преждевременно раждане, особено ако плодът нараства извънредно бързо. Ранното раждане подлага детето на риск от развитие на т. нар. респираторен дистрес, тъй като последният орган, който се развива, са белите дробове. При жените, които имат диабет тип 1 или тип 2 преди да забременеят, ниската кръв­на глюкоза преди бременността намалява риска от родови дефекти при детето. Родовите дефекти (вродените уврежда­ния на плода - бел. ред.) настъпват по времето, в което ор­ганите на детето се развиват. Лечението на гестацион­ния gиабет се основава на резултатите от тричасовия тест за измерване на глюкозния толеранс. Ако нивото на кръв­ната глюкоза на гладно е било нормално (което се измерва в началото на теста), Т.е. под 5,8 mmol/I (105 mg/dl) - ве­роятно ще е необходима инсулинова  терапия след задължителна консултация с лекар, който ще даде насо­ки и за здравословно хранене на бременната.

КРЪВЕН ПРОфИЛ ПРИ ГЕСТАЦИОНЕН ДИАБЕТ

Посочените по-долу стойности се смятат за нормални за човек без диабет и са общите цели за жени, които са с диабет по време на бременността. Но индивидуалните нор­ми трябва да бъдат индивидуализирани след задължителна лекарска консултация.

- Ниво на кръвната глюкоза на гладно - 5,2 mmol/I (95 mg/dl) или по-малко

- Един час след хранене - 7,7 mmol/I (140 mg/dl) или по-малко

- Два часа след хранене - 6,6 mmol/I (120 mg/dl) или по-малко

 

 

Прочетете още за диабета

 

-ОТКРИВАНЕ НА ДИАБЕТ

-СЪЩНОСТ НА ДИАБЕТА И ТИПОВЕ ДИАБЕТ

 

-КАКВИ СА ПРИЧИНИТЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ДИАБЕТ ТИП 1

 

-ЛЕЧЕНИЕ НА ДИАБЕТ ТИП 1

-ДИАБЕТ ТИП 2 ­ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ, ПРОфИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

-ГЕСТАЦИОНЕН ДИАБЕТ ­ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ, ПРОфИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

-ПРАВИЛЕН КОНТРОЛ НА КРЪВНАТА ЗАХАР

ВИДОВЕ ИНСУЛИН И СКОРОСТ НА ДЕЙСТВИЕ

-ОКАЗВАНЕ НА СПЕШНА ПОМОЩ В СЛУЧАЙ НА ХИПОГЛИКЕМИЯ

- ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ХИПЕРГЛИКЕМИЯ

- Безвкусен диабет

- Сухота  в устата може да симптом на диабет

-  Диета при диабет

-  Изследване на кръвната захар

 


 

loading...

Последни коментари

Кой е онлайн

В момента има 138 посетителя в сайта