www.zdravni.com

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

ПРАВИЛЕН КОНТРОЛ НА КРЪВНАТА ЗАХАР

(0 votes, average 0 out of 5)


РЕДОВЕН КОНТРОЛ
НА НИВАТА НА КРЪВНАТА ЗАХАР

Правилният контрол на диабета е много повече от приемане на допълнително инсулин. Възможно е изобщо да не се увеличава общото количество на инсулина, който се приема. Целта е да се имитира възможно най-близко естественото отделяне на инсулин от панкреаса. Както си спомняте, панкреасьт постоянно отделя един поток от инсулин, а когато в кръвта се появи повече глюкоза, той отделя така наречения болус или по-голяма доза инсулин. Ето защо в инсулиновия ви план трябва да бъде включено едно постоянно ниско ниво на инсулина почти по всяко време, като при хранене той трябва да бъде повече. Това може да се постигне, като се вземат няколко дози от бързодействащ или обикновен инсулин или комбинации от бързо- и бавнодействащи инсулини, или чрез използването на инсулинова помпа.

Ако не се използва инсулинова помпа, ще са нужни три или повече инсулинови дози на ден. Например може да се постави една инжекция преди всяко основно хранене и друга - вечер преди лягане.

В случай че изпълнявате упражнения след обяд, може да искате да намалите количеството на обедната доза инсулин.

При неразположение е нужно да се проведе интензивен контрол на диабета, който включва:

- проверяване нивото на кръвната захар четири или повече пъти на ден

- поставяне на три или четири инсулинови инжекции на ден или ползване на инсулинова помпа

- определяне дозите на инсулина в зависимост от приема на храна, двигателната активност и нивото на кръвната захар - използване на хранителна програма (диетичен режим) и програма за физически упражнения

- поддържане често контакт със здравния екип.

САМОИЗСЛЕДВАНЕ
НА НИВАТА НА КРЪВНАТА ЗАХАР

За едно самоизследване на нивата на кръвната захар са необходими: иглички (устройство за пускане на кръв), тестленти, памук или марля, глюкомер, дневник за вписване на резултатите

Преди да се направи тестът, е нужно да се провери дали ръцете и кожата са чисти и сухи. Сапунът или лосионът върху кожата могат да доведат до некоректни резултати от изслед-ването. След това кожата се продупчва с помощта на изстрелващото игличка устройство. При риск от потенциална хипогликемия трябва да се използват за изследване пръстите на ръцете. Когато се появи капката кръв, необходима за глюкомера, в зависимост от инструкциите на производителя, кръвта или трябва да се капне върху тест-лентичката, или пръстът или друго място трябва да се държат допрени така, че лентичката да може да абсорбира кръвта. След като се отчете резултатът, мястото на убождането се притиска с памук, докато кървенето спре. Тест-лентичката се изхвърля, защото не е годна за втора употреба. И най-важното - резултатите от теста трябва да се запишат в дневника на диабетно болния.

САМОИЗСЛЕДВАНЕ ЗА НАЛИЧИЕ НА КЕТОНИ

Това изследване цели проверката на наличие на кетони в урината, или кръвта, ако глюкозата в кръвта е 16 mmol/l или повече, особено при симптоми на някакво заболяване. За целта са необходими: тест-лентичка за изследване на кетони; чиста пластмасова чашка или контейнер за порцията урина; часовник или хронометър.

Тестът се прави, като се потопява тест-лентичката за изследване на кетони в урината (или се прекарва през струята й). След това се изчаква описаното време според упътването на опаковката. При наличие на кетони лентичката ще промени цвета си. В зависимост от цветната скала на опаковката се отчита това какъв е резултатът и се записва в дневника на диабетика. важно - в случай на повишено ниво на кетони е задължителна консултация с лекар, и то на момента!

ИНСУЛИНОВИ ИНЖЕКЦИИ И СМЕСИ
ПРИГОТВЯНЕ НА ИНСУЛИНОВИ ИНЖЕКЦИИ

За ga се приготви инсулинова инжекция, е необходимо да се подготвят: спринцовка (инсулинова писалка), игла, шише  с инсулин.

Преди да се пристъпи към поставяне на инсулина, трябва да се избере мястото за инжектиране. НЕ ТРЯБВА да се поставя инжекция на твърдо място или на място, на което има бучки. Мястото трябва да се сменя така, както е препоръчал лекуващият лекар. Важно е да се провери шишето с инсулин за потвърждение, че е избран правилният. Ако се използва инсулинова писалка, трябва да се завие иглата. Когато използва инсулинова писалка, всеки път трябва да се взема нова игла.

В случай че инсулинът има мътен вид, шишето трябва да се търкаля между дланите и писалката да се върти бавно от край до край така, че да се смеси. Когато инсулиньт е напълно смесен, вече е годен за употреба. Разтърсването на шишето може да доведе до получаването на въздушни мехурчета. НЕ ТРЯБВА да се използва инсулин, ако в него има "съсирвания" или частици. Спринцовката следва да се държи с иглата нагоре и да се изтегли толкова въздух, колкото съответства на необходимата доза. При инсулиновите писалки се прави така наречената "въздушна инжекция", като се остави през иглата да изтекат една две капки.

При смесване на различни видове инсулин от различни шишета (бързо и бавно действащ или инсулин със cpeднo дeйcтвue) е задължително внимателно напътствие от страна на лекар.

МЕСТА ЗА ИНЖЕКТИРАНЕ НА ИНСУЛИНА
СЪХРАНЕНИЕ НА ИНСУЛИНОВИТЕ СМЕСИ

•             Бедрата

•             Горният край на хълбоците

•             Ръката над лакътя

•             Коремът

•             Рядко прасците/ ръката от лакътя до китката (въпреки че лекарите не  препоръчват тези участъци)

Много лекари съветват местата на инжектиране да се редуват, като за всеки ден от седмицата бъде определено дадено място. Ползата е, че нито една област от тялото не се използва прекалено много, но проблемът е, че скоростта на усвояване варира в зависимост от мястото на инжектиране. Тя е най-голяма в корема, по-малка - при инжектиране на ръцете и бедрата, и най-малка - когато инсулинът се вкарва в хълбоците.

За да бъде инсулинът ефективен, безопасен и годен за употреба, е важно:

1. Да се следват инструкциите на производителя за съхранение на инсулиновите писалки

2. Да се смесват единствено инсулини, които са произведени от една и съща компания. Например НЕ МОЖЕ ДА СЕ СМЕСВАТ обикновен инсулин, направен от Lilly, с NPH, произведен от Novo Nordisk.

3. Ако спринцовките се пълнят предварително със смес от инсулини, то сместа ще остане стабилна за 21 до 30 дни, когато е съхранявана в хладилник.

4. Предварително напълнените спринцовки трябва да се съхраняват със запушалки и в хоризонтално или вертикално положение. Ако иглата сочи надолу, това може да доведе до нейното запушване.

5. Преди инжектирането спринцовката трябва да се търкаля между дланите, за да се смесят отново инсулините.

6. Предварително смесените инсулини са стабилни и могат да се съхраняват според препоръките на производителя.

7. Сместа от обикновен инсулин и видът lente не се препоръчва, освен ако диабетът ви не е вече адекватно контролиран чрез такава смес. Инсулинът от вида lente забавя началото на действие на обикновения инсулин по непредсказуем начин. Ако трябва да използвате такава смес, то времето между смесването и инжектирането трябва да бъде точно определено и стандартизирано.

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ГЛЮКАГОН

Глюкагонът се отпуска с рецепта. Той трябва да е на разположение на околните, ако имате тежка хипогликемия и болният не е способен да се погрижи за себе си. Тъй като няма да може да си постави глюкагон сам, другите трябва да бъдат обучени да поставят инжекцията. Дозата за деца и възрастни може да се различава. Само лекарят точно ще определи колко да използвате в случай на спешна ситуация. При подобна остра реакция най-добре е ga се потърси лекаря или спешна помощ, за ga се помогне за навременното им пристигане и оказване на пoдхоgящи грижи.

 

 

Прочетете още за диабета

-ОТКРИВАНЕ НА ДИАБЕТ

-СЪЩНОСТ НА ДИАБЕТА И ТИПОВЕ ДИАБЕТ

 

-КАКВИ СА ПРИЧИНИТЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ДИАБЕТ ТИП 1

 

-ЛЕЧЕНИЕ НА ДИАБЕТ ТИП 1

-ДИАБЕТ ТИП 2 ­ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ, ПРОфИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

-ГЕСТАЦИОНЕН ДИАБЕТ ­ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ, ПРОфИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

-ПРАВИЛЕН КОНТРОЛ НА КРЪВНАТА ЗАХАР

ВИДОВЕ ИНСУЛИН И СКОРОСТ НА ДЕЙСТВИЕ

-ОКАЗВАНЕ НА СПЕШНА ПОМОЩ В СЛУЧАЙ НА ХИПОГЛИКЕМИЯ

- ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ХИПЕРГЛИКЕМИЯ

- Безвкусен диабет

- Сухота  в устата може да симптом на диабет

-  Диета при диабет

-  Изследване на кръвната захар

 


 

loading...

Последни коментари

Кой е онлайн

В момента има 169 посетителя в сайта