www.zdravni.com

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

КРЕПИТАЦИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДИХАТЕЛЕН ШУМ

(0 votes, average 0 out of 5)

 

Какво представлява крепитация?

Крепитациите са допълнителни дихателни шумове, които се образу ват за разлика от хриповете в алвеолите; чуват се в началото на крупозната пневмония, в края на вдишването. Те наподобяват звука, който чуваме, когато трием между пръстите кичур коса близо до ухото си.

Механизмът на образуането им при пневмония е следният: малкот количество ексудат в алвеолите допринася за слепването на стените им, които при нахлуването на въздуха през време на вдишването се разлепват и от сумирането на образуваните звукове в пневмоничния участък се чува шум, който наричаме крепитации.

При какви случаи се чуват крепитации?

Крепитации се чуват още в следните случаи:

При белодробен инфаркт; тук стените на алвеолите се слепват от съдържащата се в тях кръв.

При белодробен оток; алвеолите се изпълват отчасти с оточна течност (трансудат).

При частична ателектаза на белия дроб. За образуването на крепитациите през време на вдишването допринася и незначителната трансудация в алвеолите, получила се поради затрудненото кръвообращение в съответния участък на белия дроб, което смущава оттичането на венозната кръв и лимфата.

Трябва да се има предвид, че крепитации могат да се чуват и в съвършено здрави бели дробове. Това се случва у тежко болни, които поради заболяването си са били принудени да лежат продължително време на гръб. В такива случаи в задните части на белите дробове през време на първите дълбоки вдишвания се чуват крепитации. Поради повърхностното дишане по време на залежаването известна част от алвеолите в тази област са останали слепени: При по-дълбоко вдишване те се разгъват и предизвикват образуването на крепитации. За разлика от крепитациите при възпаление на белодробната тъкан тези са преходни и липсват други симптоми, които да говорят за уплътнение на белодробната тъкан.

Разлика между крепитации и дребномехурестите  хрипове?

Крепитациите и дребномехурестите хрипове много си приличат. Разграничаването им обаче е от значение, защото чуването на дребномехурести хрипове говори за засягане на бронхиолите, а наличността на крепитации показва, че възпалителният процес е обхванал самия паренхим. Тези два вида допълнителни дихателни шумове се различават по следните особености:

1. Крепитациите за разлика от дребните влажни хрипове са обикновено по-обилни в даден ограничен участък и се появяват експлозивно.

2. Докато крепитациите се чуват само в края на вдишването, дребномехурестите хрипове се чуват както при вдишването, така и при издишването.

3. Крепитациите са с еднаква големина, а покрай дребномехурестите хрипове обикновено се чуват и по-едри, понеже възпалителният процес по правило обхваща и по-големите бронхи.

4. Крепитациите не се влияят от кашлицата, последната обаче оказва влияние върху дребномехурестите хрипове (увеличават се по брой, намаляват, изчезват или изменят своя калибър).


 

 

loading...

Последни коментари

Кой е онлайн

В момента има 472 посетителя в сайта