www.zdravni.com

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

РЕАКЦИИ СЛЕД ВАКСИНАЦИИ. ИМА ЛИ ОПАСНОСТ ОТ ВАКСИНИТЕ?

(0 votes, average 0 out of 5)

Какво представляват ваксинациите?

Ваксинацията е отличен метод за профилактика на редица тежки и широко разпространени доскоро болести. Някои от ваксините се поставят чрез мус­кулни инжекции, а други се приемат през устата.

Кога се правят първите ваксинации?

Първите имунизации на детето се правят още в родилния дом. Следващите се правят по различно вре­ме в бебешка и ранна детска възраст, а по-късно за някои от тях е необходима и реимунизация.

Следете грижливо имунизационния календар на детето и се погрижете то да получи своевременно всич­ки необходими ваксини. По този въпрос поддържайте постоянна връзка с детския лекар.

Какви реакции се наблюдават след поставяне на ваксините?

Сериозни реакции на детския организъм след въ­веждане на стандартните ваксини се наблюдават из­вънредно рядко. Преди време се смяташе, че ваксина­та против морбили и тази против коклюш могат да доведат (макар и много рядко) до увреждания на цен­тралната нервна система. Днес лекарите са единодуш­ни, че това изобщо не е възможно.

При ваксинациите с по-старото поколение ком­бинирана ваксина против морбили, паротит и рубеола съществуваше известен риск от развитие на менин­гит - възпаление на главния мозък. Този риск е зна­чително по-малък при използване на новите поко­ления ваксини - може да се случи при едно на всеки 300 деца. При това менингитът протича в съвсем ле­ка форма без трайни последици.

В редки случаи ваксината против морбили, паро­тит и рубеола може да предизвика намаляване броя на тромбоцитите, които отговарят за съсирването на кръвта. В този случай по кожата на детето могат да се появят синини или обрив от гладки тъмночервени петънца. Те обикновено минават от само себе си, но все пак се консултирайте с лекар.

По-широко разпространените реакции спрямо ваксините най-често протичат в много лека форма. Доста често се появява зачервяване на кожата около мястото на инжекцията, което трябва да мине след няколко дни. Незабавно се обърнете към лекар, ако зачервеният участък става все по-голям.

Понякога на мястото на инжекцията под кожата може да се напипа малко твърдо топче. Това е съвсем нормално и след време топчето ще изчезне, макар че може да са необходими няколко седмици.

Често след ваксинация детето вдига висока температура - в рамките само на един ден след въвеждане на ваксината против дифтерия, тетанус и коклюш или В продължение на една седмица след ваксиниране против морбили, паротит и рубеола.

При едно на всеки сто деца може да се стигне до увеличаване на околоушните жлези след ваксиниране против морбили, паротит и рубеола. Това се случ­ва обикновено три седмици след поставяне на вакси­ната. Жлезите могат да се подуят само от едната или и от двете страни. Постепенно подуването минава от само себе си, без да е необходимо лечение.

Около една седмица след ваксиниране против морбили, паротит и рубеола по тялото на детето може да избие обрив, който изчезва от само себе си след ня­колко дни.

Няколко седмици след въвеждане на ваксината против морбили, паротит и рубеола някои деца полу­чават болки в ставите на ръцете и краката. Болките не са силни и преминават бързо. Но ако причиняват значителен дискомфорт, на детето може да се даде па­рацетамол.

Препоръки при реакции след ваксиниране

При повечето реакции след ваксинация трябва просто да се изчака проблемите да изчезнат сами.

За сваляне на температурата на децата, дори на двумесечните бебета, може да се дава парацетамол. Ако детето ви вече е вдигала температура при предходни вакси­нации или имате основания да избягвате високата температура (например ако преди това детето е полу­чавало фебрилен гърч), мо­жете да започнете веднага да му давате парацетамол, за да не се стига до треска.

Като цяло, ваксините са несравнимо по-малко опасни в сравнение с тежките заболявания, от които предпазват детето ви. Но ако все пак имате някакви съмнения относно ваксинациите, можете да ги обсъ­дите с детския лекар.

 

Прочетете още:

ВАКСИНА И ВАКСИНАЦИЯ

ВАКСИНИТЕ "ЕУВАКС" И "ПЕНТАКСИМ" ЗАБРАНЕНИ

 


 

loading...

Последни коментари

Кой е онлайн

В момента има 252 посетителя в сайта