www.zdravni.com

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

БРЕМЕННОСТ. КАК СЕ ОТРАЗЯВАТ ЛЕКАРСТВАТА НА БРЕМЕННОСТТА

(0 votes, average 0 out of 5)

Кога трябва да се притеснявате за вредното отражение на лекарствата върху бременността?

Въпросът за възможното вредно отражение на някои лекарствени вещества върху бременността е широко дискутиран. Той особено нашумява след злополучната афера с препарата талидомид, под влиянието на който са наблюдавани масови раждания на деца с вродени уродства. В последно време все по-често разтревожени жени търсят съвет, дали да прекъснат желаната бременност, тъй като са употребявали някакви лекарствени средства.Тревогите на тези жени доста често са неоправдани. Но не рядко са и напълно основателни.

Какво трябва да знаете при употреба на лекарства по време на бременност?

Каква всъщност е истината, а и какво трябва да знаят жените за употребата на медикаменти по време на бременността.

Бременността ,макар и физиологично състояние, както в морфологична структура, така и в във всички функции на организма , създава нова функционална  настройка със значително променена реактивност спрямо  факторите на вътрешната и външната среда  - хранене,бит , труд и социална среда.Няма нищо чудно, че значително се променя и реакцията на организма спрямо приетите лекарства.Те преминават с различна скорост и  и в различно количество през плацентата в плода,  с което се променя  концентрацията , а често и разпределението на лекарственото вещество в майчиния организъм , а оттам и  неговият лечебен ефект.

От друга страна проникналият медикамент, може да окаже определено неблагоприятно въздействие върху неговото развитие и живот.

Значението на проблема нараства и под влиянието на други фактори.Преди всичко от обстоятелството, че съвременната фармацевтична промишленост всеки ден предлага все нови и нови препарати, чието терапевтично въздействие върви, успоредно със странични ефекти , които ефекти могат да увредят плода.Опасността става все по-голяма, поради все по-широката употреба на лекарствени вещества по всяко време на бременността като много често това става без лекарско предписание.

Видове увреждане на плода от лекарства по време на бременност

  • Уврежданията на плода чрез медикаментозно лечение на майката могат да имат различен характер:
  • Тератогенни увреждания.При тях е нарушено нормалното сформиране и развитие на различните органи и системи, поради което се раждат деца със съвместими и несъвместими с живота малформации.
  • Токсични увреждания, които могат да се изразяват в изоставане в развитието на плода, намалено тегло или ръст, преждевременно прекъсване на бременността или  в най-тежките случаи вътреутробна смърт на детето.
  • Разстройства в развитието на функциите на жлезите с вътрешна секреция на плода със съответните им отражения върху плода и новороденото.
  • Късно появяващи се увреждания, които се изявяват в кърмаче ска възраст или детска възраст и могат да се проявяват в нарушение на слуха, или интелектуалното развитие.

Дали даден медикамент ще се отрази неблагоприятно върху плода зависи от много фактори - химичната структура на дадено вещество, единичната доза, продължителността на лечението, пропускливостта на плацентата, концентрацията на лекарството в майката и плода и др.

Така някои лекарства имат определено тератогенно действие, те предизвикват раждане на деца с малформации, а други медикаменти нямат такова действие, дори и при продължителна употреба и в големи дози.

През кое време от бременността лекарствата са най-опасни?

Отражението на определено лекарствено вещество върху плода има значение  от срока на бременността и зрелостта, респективно пропускливостта на плацентата. До 35 седмица на бременността  пропускливостта на плацентата на лекарствените вещества непрекъснато се увеличава, а след това този срок рязко намалява.Особено опасен за тератогенното действие е периодът от 2-12-ата седмица, тъй като това е фазата на оформянето на отделните органи и системи на плода.След завършването на първото тримесечие на бременността, повечето органи и системи са вече диференцирани.Изключение правят централната нервна система, половият апарат, зъбите и някои други, така че разстройството в тяхното нормално развитие може да настъпи и след първите 12 седмици. Но обикновено неблагоприятното отражение на лекарствените вещества върху плода през второто и третото тримесечие на бременността е подобно на това, което се наблюдава и при майките, т.е. при възрастните.

Най-общо казано, възможността за неблагоприятно отражение на лекарствата върху плода е толкова по-голяма, колкото е по-малък срокът на бременността.

Влиянието на някои лекарствени вещества върху плода зависи и от нееднаквата възприемчивост на неговите тъкани и органи, която е различна от тая на възрастните .Поради това се получава  и неочаквано действие.

Несъмнено значение за отражението на лекарствата върху плода има и техния метаболизъм в плода, който не еднакъв с този на майката.

Значението на единичната доза на лекарството, неговото натрупване, задържане,скорост на излъчване  и продължителност на лечение е толкова ясно, че не се нуждае от специално обяснение.

Приемане на лекарства след края на бременността

Би трябвало да се подчертае и това, че с раждането биологичната връзка  между майката и новороденото още не е напълно прекъсната.Тя продължава да се подържа с кърменето чрез майчиното мляко. Тъй като редица лекарствени вещества, антитела и други биологични продукти преминават от майчиното мляко, медикаментозното лечение около края на бременността и след раждането трябва да се съобразява с този факт.

Обърнахме внимание на възможните неблагоприятни ефекти, които някои медикаменти биха могли да причинят върху плода и новороденото. Но нека това не означава, че всички лекарства по време на бременността са опасни и бременната не трябва да  се подлага на медикаментозно лечение, дори и когато това е необходимо.

Не всички лекарства влияят отрицателно върху плода по време на бременноста

Естествено, че по време на бременността жената може да се разболее  и се нуждае от медикаментозно лечение.Трябва да почертаем,че мнозинството от  основните лекарствени средства могат да се ползват в определени дози  и продължителност по време на бременността, без каквато и  да е  опасност  за бременността, плода  и новороденото.Така че, ако бременната жена заболее, то тя трябва да се лекува.

Но съществуват и препарати, които изобщо не са подходящи и са опасни за бременността. Това важи за различните обезболяващи, успокояващи, сънотворни препарати, а също така и за антибиотиците и сулфонамидите.Някои от тях са безопасни, но други са опасни през определени периоди от бременността. Поради това бременната жена трябва да се консултира със своя гинеколог или терапевт, който е добре запознат с лекарствената терапия по време на бременността.

През първите 12 седмици на бременността по принцип трябва да се избягва или ограничава употребата на лекарства, ако по преценка на лекаря не се наляга друго.

При всяко заболяване по време на бременността трябва да се потърси консултация със определения специалист и когато заболяването налага, без страх да се проведе необходимата лекарствена терапия, независимо от срока на бременността.

 

loading...

Последни коментари

Кой е онлайн

В момента има 218 посетителя в сайта